top of page

 O FESTIVALE 

„Želáme si, aby bol opäť tento festival oslavou umenia. Prinášal emócie všetkým bez rozdielu. Aby vďaka tomuto festivalu čoraz viac ľudí spoznalo tvorbu z veľkých koncertných sál, divadiel i výstavných siení. Aby sme všetci spolu precítili slobodu, ktorú prinášajú všetky druhy umenia. Práve toto sa nedeje nikde tak výrazne ako v umení. Ak stíchne, nebude sebakritika, komunikácia, ani nové perspektívy. Podporte ho svojou prítomnosťou, lebo umenie musí zostať nedotknuteľné.“

                                                                           

Andrea Kozáková
riaditeľka a zakladateľka festivalu

NAŠOU SNAHOU JE PROSTREDNÍCTVOM FESTIVALU:

  • prinášať vám všetkým bez rozdielu prístup k vysoko hodnotnému umeniu rôznych žánrov

  • aby nebola účasť na umení elitárstvom, alebo privilégiom „bohatých“

  • podporovať umeleckú sféru, sprístupňovať umenie širokej verejnosti bezplatne, resp. za dostupnú cenu

  • podporovať cezhraničnú spoluprácu aj európsky kultúrny dialóg a kultúrnu diverzitu

  • dávať priestor umelcom, ktorí majú seriózny záujem o zlepšovanie svojich poznatkov a praktických skúseností

  • v rámci festivalu a v spolupráci s partnermi chceme naďalej podporovať možnosť vzdelávania v umeleckej oblasti za podpory renomovaných lektorov svetového významu

  • podporiť, mapovať a prezentovať mladé talenty a nových tvorcov a interpretov v klasickej hudbe a podporiť tak cezhraničný kultúrny dialóg a spropagovať kultúrnu diverzitu

  • pestovať vzťah k umeniu a poukázať na potrebu existencie umenia v živote spoločnosti

  • prostredníctvom umenia podporiť a integrovať skupiny znevýhodnené sociálne a zdravotne, resp. národnostné menšiny

  • poukázať na umeleckú a kultúru odlišnosť a prepojenie rôznych kultúr a národov

„Keď sme sa po prvý raz začali rozprávať o tom, že by sme radi zorganizovali v Ružinove festival Symfónia umenia, ani vo sne by mi nenapadlo, aký obrovský záujem verejnosti to vyvolá. Ukázalo sa, že nápad prepájania žánrov a jedinečných formátov dokáže priniesť umenie bližšie k ľuďom. Minulé dva roky priniesli množstvo výnimočných podujatí a slovenských legiend aj umelcov svetového mena. Umenie k Ružinovu patrí, a preto som veľmi rád, že už čoskoro sa môžeme všetci tešiť na tretí ročník tohto krásneho festivalu,“

                                                                           

Martin Chren

starosta Ružinova

6Q5B3776.jpg
G21B2437.jpg
DSC_5409-JózsefGoráczPhotography.jpg
6Q5B3815.jpg
6Q5B4978.jpg
bottom of page