top of page

 MAJSTROVSKÉ KURZY 

prednášky pre študentov

sebesta_edited_edited.jpg
visegrad_fund_logo_black_page-0001.jpg

  RONALD ŠEBESTA  

(Slovenská Republika)  

Majstrovský kurz sa uskutoční v slovenskom jazyku s tlmočením do anglického jazyka.

Hra na klarinete a jej fundamenty

 

Workshop pre učiteľov hry na klarinete na základnom stupni, zameraný na rozpoznávanie a riešenie zlozvykov v hre na nástroji, v ich latentnom štádiu  

 

Dátum a čas:

5. - 9. septembra 2022, doobedňajších a poobedných hodinách podľa určenia lektora.

 

Harmonogram kurzu:

workshop predpokladá účasť učiteľa základného stupňa hry na klarinete, so svojím žiakom.

Vyučovacia jednotka pozostáva z aktívneho vyučovania konkrétneho žiaka, vedeného hlavným lektorom a následnej konzultačnej časti medzi lektorom a žiakovým učiteľom, v celkovom trvaní od 45 do 60 minút, podľa dispozície žiaka.         

Ideálnym formátom je, ak daný učiteľ a žiak môžu svoju aktívnu účasť v celkovom rámci workshopu ešte raz - v iný deň - zopakovať. 

Workshop vzhľadom k charakteru svojho zamerania nepredpokladá účasť klavírneho sprievodu.

Hlavným zmyslom workshopu je:

  1. vysvetlenie hry na nástroji podľa systému definovania základných fundamentov hry. 

  2. na pozadí tejto definície zameranie na schopnosť rozpoznávania nesystémových návykov - zlozvykov - v hre žiakov, v nerozvinutom - latentnom štádiu 

Hlavným cieľom workshopu je:

1. Vysvetlenie hry na nástroji v súlade so systémom definujúcim základné základy hry

2. Podľa tejto definície sa zamerať na schopnosť rozpoznať nesystémové návyky - zlozvyky - v hre žiakov, v nerozvinutom - latentnom štádiu.

 

Miesto konania:

DK Ružinov, Ružinovská 28, 82109 Bratislava.

 

Aktívni účastníci:

počet účastníkov určí pedagóg.

 

Pasívni účastníci:

počet účastníkov určí pedagóg.

 

Podmienky/ kritéria pre aktívnych účastníkov:

učiteľ ZUŠ v odbore hry na klarinete, s ľubovoľným žiakom zo svojej triedy.

Životopis lektora:

Ronald Šebesta (Slovenská republika)

Ronald Šebesta (1967)  po svojich štúdiách v Bratislave (VŠMU) a Boulogne (Francúzsko) začal svoje pôsobenie roku 1993 ako 1. klarinetista Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Od roku 1996 zastával rovnakú pozíciu v komornom orchestri mesta Bratislavy Capella Istropolitana.

Jeho hudobné záujmy týkajúce sa súčasnej hudby ho v roku 1988 viedli k spoluzaloženiu VENI ensemblu pre súčasnú hudbu. Počas rokov 1997 – 2004 tiež založil a umelecky spoluformoval komorný súbor Opera Aperta ensemble. V ostatných rokoch na tomto poli účinkoval opakovane aj so Salzburgským ÖENM, alebo Prague Modern. na Slovensku potom hlavne s Ensemble Ricercata.

Od roku 2004 úzko spolupracuje so svojím bratom Róbertom na poli historicky poučenej interpretácie, kde je ich hlavným projektom LOTZ trio dobových basetových rohov. Ako orchestrálny hráč na historickom modeli klarinetu v ostatných rokoch opakovane účinkoval najmä s viedenskou Wiener Akademie, budapeštianskym Orfeo Orchestra a krakovskou Cappelou Cracoviensis.

V rokoch 2002 – 2010 pôsobil pedagogicky na VŠMU ako učiteľ hry na klarinete. Od roku 2013 pôsobí na rovnakom poste na Akadémii Umení v Banskej Bystrici. Na jej pôde v roku 2022 obhájil titul docenta hudobného umenia. 

bottom of page