top of page

Osud miliónov Židov nesmie nikdy upadnúť do zabudnutia

V dnešnej hektickej dobe si často pravidelne pripomíname historické udalosti, ktoré nám pripomínajú dôležité okamihy minulosti a pomáhajú nám lepšie pochopiť súčasnosť. Medzi tieto udalosti nesmú patriť ani tragické udalosti holokaustu, ktoré zasiahli milióny nevinných Židov a zanechali nezmazateľnú stopu v histórii ľudstva.

V predchádzajúcom režime vládla nenávisť voči Židom, ktorá sa prejavila vydávaním krutých protižidovských zákonov. Židovský kódex, ktorý vydala vláda vojnovej Slovenskej republiky, bol jedným z najtemnejších kapitol v histórii tejto krajiny.


Židovský kódex, obsahujúci 270 paragrafov, patril k najkrutejším protižidovským zákonom v Európe. Jeho prvé ustanovenia výrazne obmedzovali osobné, občianske, náboženské a spoločenské práva Židov. Tí boli nútení podrobovať sa evidencii, nosiť verejné označenie a boli vylúčení zo škôl. Kódex rovnako zakazoval zmiešané manželstvá a mimomanželský pohlavný styk, ktoré trestal väzením. Židia boli zbavení volebného práva a práva zastávať verejné funkcie.


Druhá časť kódexu sa týkala majetkových práv Židov a odobrala im ich niektoré osobné vlastníctva. Tretia časť sa zameriavala na presúvanie židovského majetku do vlastníctva "árijskych" jednotlivcov.


9. septembra si pripomíname Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Je to deň, kedy spoločnosť spomína na všetky nevinné obete, ktoré utrpeli v dôsledku nenávisti a netolerancie. Je to príležitosť pre nás všetkých, aby sme sa zamysleli nad dôsledkami extrémizmu a rasizmu, ktoré môžu viesť k tragickým udalostiam ako bol holokaust.

Symbolickým prejavom našej úcty voči obetiam holokaustu je symfonický koncert "Sila nádeje", ktorý sa bude konať práve v tento deň. Hudba z najsilnejších filmov o holokauste, ako je "Pianista," "Život je krásny," či "Denník Anny Frankovej," nám pripomenie príbehy odvahy, trápenia a nádeje ľudí, ktorí sa snažili prežiť v týchto temných časoch. Tento koncert nám pripomenie, že aj v najhorších okolnostiach sa ľudský duch dokáže povzniesť a nájsť krásu a hodnoty v umení.

„Hudba a umenie nám pomáhajú prekonať hranice a zjednotiť sa vo vzájomnej úcte a tolerancii. Nech sa tento symfonický koncert stane príležitosťou na spoločné stretnutie, kde si pripomenieme obete holokaustu a rasového násilia a posunieme sa vpred s odhodlaním stavať sa proti všetkým formám nenávisti a diskriminácie, ktoré sú práve v tejto dobe tak aktuálne„, hovorí Andreja Kozáková, riaditeľka a zakladateľka festivalu Symfónia umenia.


Dnešný svet sa stretáva s výzvami extrémizmu, rasovej nenávisti a snahou o popieranie hrozných dejín, akými boli holokaust a protižidovské opatrenia. Je našou povinnosťou pripomínať si minulosť, aby sme mohli lepšie formovať budúcnosť. Nesmieme dovoliť, aby sa tieto stránky dejín opakovali. Sme zaviazaní pamäti tých, ktorí trpeli, a odovzdávame ich príbeh ďalším generáciám, aby sme mohli vytvoriť svet, ktorý bude založený na porozumení, rovnosti a ľudskej dôstojnosti.

Comments


bottom of page